Intencje mszalne

INTENCJĘ MSZALNĄ MOŻNA ZAMÓWIĆ TAKŻE PISZĄC NA ADRES mbczest@diecezjagdansk.pl

8.00

za śp. JERZEGO (5 msza święta gregoriańska)

9.30

1. o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla BOGUMIŁY DĄBROWSKIEJ z okazji urodzin i imienin z prośbą o błogosławieństwo dla całej Rodziny: DĄBROWSKICH i BORKÓW
2. w intencji Anny i Krzysztofa z okazji 25 rocznicy ślubu

11.00

za śp. ZOFIĘ ZIUŁEK (13 msza święta gregoriańska)

12.00

1. za śp. KAZIMIERĘ (13 msza święta gregoriańska)
2. w intencji WIESŁAWY i WALENTEGO z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla NICH i całej ich Rodziny

16.30

w Bogu wiadomej intencji

19.00

1. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę ANIOŁA STRÓŻA dla MARTY i DOMINIKI
2. za śp. JANA i ROZALIĘ, MIECZYSŁAWA, MARIANNĘ i STANISŁAWA

bł. Michała Kozala

6.30

1. za śp. JERZEGO (6 msza święta gregoriańska)
2. za śp. MICHAŁA KAMIŃSKIEGO w 31 rocznicę śmierci

7.30

za śp. ZOFIĘ ZIUŁEK (14 msza święta gregoriańska)

18.00

za śp. KAZIMIERĘ (14 msza święta gregoriańska)

św. Jadwigi – Króla Polski

6.30

za śp. JERZEGO (7 msza święta gregoriańska)

7.30

za śp. ZOFIĘ ZIUŁEK (15 msza święta gregoriańska)

18.00

1. za śp. KAZIMIERĘ (15 msza święta gregoriańska)
2. za śp. URSZULĘ FILARSKĄ (1 msza święta gregoriańska)

6.30

1. za śp. KAZIMIERĘ (16 msza święta gregoriańska)
2. za śp. URSZULĘ (2 msza święta gregoriańska)

7.30

1. za śp. ZOFIĘ ZIUŁEK (16 msza święta gregoriańska)
2. za śp. KRYSTYNĘ

18.00

1. za śp. JERZEGO (8 msza święta gregoriańska)
2. za śp. JANA LILA z prośbą o łaskę Nieba dla NIEGO
3. za śp. ANNĘ JABŁOŃSKĄ w 40 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny

6.30

za śp. JERZEGO (9 msza święta gregoriańska)

7.30

1. za śp. KAZIMIERĘ (17 msza święta gregoriańska)
2. za śp. URSZULĘ (3 msza święta gregoriańska)

18.00

1. za śp. ZOFIĘ ZIUŁEK (17 msza święta gregoriańska)
2. za śp. HELENĘ w rocznicę śmierci.

6.30

za śp. KAZIMIERĘ (18 msza święta gregoriańska)

7.30

1. za śp. ZOFIĘ ZIUŁEK (18 msza święta gregoriańska)
2. za śp. JERZEGO (10 msza święta gregoriańska)

15.00

ślub – Ala i Dawid

18.00

za śp. URSZULĘ (4 msza święta gregoriańska)

19.00

spowiedź kandydatów do bierzmowania i świadków

6.30

za śp. KAZIMIERĘ (19 msza święta gregoriańska)

7.30

za śp. ZOFIĘ ZIUŁEK (19 msza święta gregoriańska)

11.00

bierzmowanie

17.00

1. o uzdrowienie ducha, duszy i ciała dla ANI
2. za śp. JERZEGO (11 msza święta gregoriańska)

18.00

1. w intencji DANUSI i PIOTRA z okazji 23 rocznicy ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata trwania w Miłości
2. za śp. URSZULĘ (5 msza święta gregoriańska)