Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 lipca 2024 r.

     W okresie wakacyjnym nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu kancelarii parafialnej. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku TYLKO po mszy świętej wieczornej. Jeśli ktoś ma sprawę pilną prosimy umawiać się z nami telefonicznie. Telefony do NAS są podane na stronie internetowej parafii.

     W każdy czwartek od godziny 17.00 w naszym kościele trwa adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU połączona z modlitwą o nowe i święte powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego oraz o powołania do małżeństwa. Prosimy Was także o modlitwę w intencji NAS – posługujących tutaj PALLOTYNÓW, o ducha ofiarności i posłuszeństwa KOŚCIOŁOWI, dla dobra duchowego WAS – OSÓB, do których jesteśmy posłani.

Nabożeństwa

8.00, 9.30, 11.00 - dla przedszkolaków,
12.00, 16.30, 19.00 - dla studentów

6.30, 7.30, 18.00

podczas każdej Mszy Św.

Gorzkie Żale w Wielkim Poście - 16.00

22 czerwca 2024

ZMIANA GODZIN PRACY KANCELARII W WAKACJE

Rozpoczęliśmy okres wakacyjny. Stąd nastąpią zmiany w funkcjonowaniu kancelarii parafialnej od jutra do 31 sierpnia bieżącego roku.
Kancelaria będzie czynna od poniedziałku do piątku TYLKO po mszy świętej wieczornej.
Jeśli ktoś będzie miał sprawę pilną prosimy umawiać się telefonicznie z duszpasterzem.
Telefony do NAS są podane na stronie internetowej parafii.

22 stycznia 2024

Uroczystość Wincentego Pallotiego. Mszy przewodniczył Ks. Abp. Tadeusz Wojda SAC.

13 października 2023

Uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej ś.p. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza. Mszy przewodniczył Ks. Abp. Tadeusz Wojda SAC.