Grupy formacyjne

WSPÓLNOTY

SPOTKANIA

Ministranci i lektorzy

w każdą sobotę o 10.00

Wspólnota Uwielbienia Bożego Miłosierdzia

w każdą środę o 19.00

Wspólnota Ludzie Ulicy

w każdą piątek o 19.00

Wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
Bożego Baranka

Msza święta w każdy 22 dzień miesiąca

Wspólnota Żywego Różańca Kobiet

pierwsze soboty miesiąca

Grupa AA (kontakt przez ks. Proboszcza)

-

Grupa Seksoholików (kontakt przez ks. Proboszcza)

-

Matki w Modlitwie

w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej

Duszpasterstwo Akademickie Źródło

w każdy czwartek o godz. 20

Wspólnota formacyjna dla dorosłych Marana Tha

w I i IV poniedziałek po Mszy świętej wieczornej

Katechezy dla dorosłych

w każdą I środę miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej wieczornej